Χρηματοπούλου Ελισάβετ

Οβεληστήριο - Γύρος - Σουβλάκι

 Χρηματοπούλου Ελισάβετ

 

Νεάπολη

Τηλ. 2468021583

 

Νεάπολη Οο 10122010 


Δημοσκόπηση

Αξιολογήστε την εγγραφή

1 (0)
0%

2 (0)
0%

3 (0)
0%

4 (0)
0%

5 (0)
0%

Σύνολο ψήφων: 0