Πλιάκας Χρήστος

 

Κάβα Ποτών

 Πλιάκας Χρήστος

 

 

Γαλατινή

Τηλ. 2465041654

 

 

 

Άσκιο Κκ Γαλατινή 05092011 

 


Δημοσκόπηση

Αξιολογήστε την εγγραφή

1 (0)
0%

2 (0)
0%

3 (0)
0%

4 (0)
0%

5 (0)
0%

Σύνολο ψήφων: 0