Ξενώνας "Καρούτα"

Ξενώνας "Καρούτα"

Καλαγασίδης Γιώργος

 

Τσοτύλι Κοζάνης

Τηλ. 2468049025-26

 

Τσοτύλι  Ξξ  02012011 


Δημοσκόπηση

Αξιολογήστε την εγγραφή

1 (0)
0%

2 (0)
0%

3 (0)
0%

4 (0)
0%

5 (0)
0%

Σύνολο ψήφων: 0