Μάχη Κουτσούκη

Καφενείο

 Μάχη Κουτσιούκη-Γερασοπούλου

 

 

Χρυσαυγή Κοζάνης

Τηλ. 2468063193

 

Τσοτύλι Κκ Χρυσαυγή 09122010 


Δημοσκόπηση

Αξιολογήστε την εγγραφή

1 (1)
100%

2 (0)
0%

3 (0)
0%

4 (0)
0%

5 (0)
0%

Σύνολο ψήφων: 1