Καφενεία


Επιχειρήσεις

Σιμούλη Μαρία

Καφενείο  Σιμούλη Μαρία   Κων/νου Καραμανλή 28 ,Νεάπολη Τηλ. 2468023293     Νεάπολη Κκ 19012011

Διαβάστε περισσότερα

—————

Μάχη Κουτσούκη

Καφενείο  Μάχη Κουτσιούκη-Γερασοπούλου     Χρυσαυγή Κοζάνης Τηλ. 2468063193   Τσοτύλι Κκ Χρυσαυγή 09122010 

Διαβάστε περισσότερα

—————